1
Bạn cần hỗ trợ?

FC-303HS5B6

Đồng hồ Frederique Constant Vintage Rally Healey FC-303HS5B6 giá tốt

Đồng hồ xách tay giá tốt

Thông tin sản phẩm

17.500.000 đ 40.300.000 đ
Đồng Hồ Thụy Sỹ
Frederique Constant
FC-303HS5B6
Cơ (Automatic)
Sapphire
Dây da
40 mm
10 mm
50 m

Chi tiết sản phẩm
ĐỒNG HỒ FREDERIQUE CONSTANT VINTAGE RALLY HEALEY FC-303HS5B6

 Đồng Hồ Thụy Sỹ
 Frederique Constant
 FC-303HS5B6
 Cơ (Automatic)
 Sapphire
 Dây da
 40 mm
 10 mm
 50 m